Namen tečaja za radioamaterje je usposobiti tečajnike za samostojno delo na radijskih frekvencah.
Osnovni tečaj poteka v radioklubu ali na daljavo, za podajanje snovi je potrebno med 22 do 30 ur.
Vsekakor je dobro uporabiti tudi dodatno utrjevanje znanja na daljavo, ki pa sam tečaj z dodatnimi podvprašanji težko nadomesti.

Tečaj se opravlja samo pismeno z vprašalno polo.
Simulacija vprašalnih pol in vprašanj, ter izbira po področjih, ki nam delajo težave, najdete na naslovu.