Preverjanje UKV zvez – SKED

Ponedeljek, 5. september 2022 ob 21. Uri

Frekvenca: VHF 145.525 MHz (kanal V42 ), UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 MHz

Upravna postaja: Andrej Karner, S59KA

Sodelujoči:
VHF: Andrej S59KA, Drago S52F, Mirko S51UM, Teodor S53TG, Goran S52P, Stanko S56KBS, Dušan S51LD
UHF: Andrej S59KA, Drago S52F, Stanko S56KBS, Teodor S53TG,
Dušan S51LD, Matej S52MM

Slišnost:
Upravna postaja je sprejemala vse dobro, razumljivo 59. Tudi medsebojna slišnost je bila dobra, razen med postajama S56KBS in S53TG. Ob 21.57 se preselimo na UHF.

Informacije:
Drago in Teodor posredujeta informacije o dveh tekmovanjih, ki sta potekali preko vilenda, in sicer IARU I. Region na dveh metrih in FieId Day na kratkem valu. V teh tekmovanjih sta sodelovala Teodor pod znakom S53TG in S52C, ter  Drago pod znakom S52F.

Predlogi:
Andrej  S59KA poda pobudo Tilena Cestnika S56CT, ki pri ZRS pokriva področje ARON (aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih), da bi repetitor S55UHF, stacioniran v Trnovaljah pri Celju, preselili na boljšo, klubsko lokacijo. Predlog je podal glede na izkušnje ob požarih na območju Krasa.

Lastnik repetitorja je bil Beno S56KZ, ki ga je predal v uporabo in last radioamaterjem. Stacioniran je v Trnovljah pri Celju pri Rajku S50SR, ki zanj skrbi, da je operativen. Vsi sodelujoči pri preizkusu zvez so o tej možnosti posredovali svoje mnenje, izrazili prednosti in tudi pasti oziroma težave, ki bi utegnile nastati. Mnenja so, da bi se s presilitvijo na novo lokacijo doseg bistveno povečal, hkrati bi se na lokalnem nivoju pomembno izboljšale medsebojne zveze, ki so sedaj motene ali onemogočene zaradi zgradb in številnih drugih ovir.

Pomemben bi lahko bil v primerih nesreč in nevarnosti, saj ima mnogo radioamaterjev v posesti analogne radijske postaje. Razprava je tekla tudi glede obveznosti vzdrževanja, dostopnosti v zimskem času in zagotavljanja napajanja v primerih izpada el. omrežja.

Upravnemu odboru RK Celje se posreduje to poročilo kot predlog, da obravnava možnost namestitve repetitorja, obveznosti glede vzdrževanja, zagotavljanja nemotenega delovanja in stroških v zvezi s tem.

Zaključek: Ob 23.30 uri.

Zabeležil
Drago Vornšek – S52F