FT8 – DIGITALNI NAČIN DELA, DA ali NE?

FT8 – DIGITALNI NAČIN DELA, DA ali NE?

Goran, S52P mi je predlagal, da bi nekaj napisal o digitalnem načinu dela FT8. Spravil me je v zadrego, saj je o tem že veliko napisanega. O tem so pisali mnogi, ki imajo strokovno znanje in o tem vedo veliko več.  Jaz se postavljam zgolj v vlogo uporabnika in koristim prednosti, ki mi jih nudi ta način dela.

Imam se za DX-erja s ciljem, da na vsakem radioamaterskem pasu naredim čim več entitet. Od skupaj 340 aktivnih sem se dokopal do 336. Moj primarni način dela je telegrafija, z veseljem pa naredim zvezo tudi v katerem koli drugem načinu dela, še zlasti v primerih, ko je zame to nova entiteta, nova država na določenem pasu. Glede na moj že dolgi radioamaterski staž, se to ne dogaja pogosto, zato iščem nove izzive, si zadajem nove cilje. Pred dobrim desetletjem sva se s prijateljem žal sedaj že pokojnim Darkom S58Q osredotočila na top band 1.8 MHz najprej s ciljem narediti 100 držav, potem 200. Naredila sva jih precej več. Pred leti sem se osredotočil na magični band 50 MHz s ciljem narediti prav tako 100 držav. Cilj sem realiziral v letošnjem letu.

Pred leti se je pričel vse bolj uveljavljati digitalni način dela s kratico FT8. Je eden izmed različnih načinov dela, ki jih omogoča računalniški program WSJT-X. Že prej so obstajali različni načini, ki niso imeli tako širokega kroga uporabnikov, kot ravno FT8. O podrobnostih programa in načinu dela je več napisal Iztok Saje, S52D in je prispevek na povezavi: http://lea.hamradio.si/~s52d/blabla/aprft8b.pdf.

Ta način dela je postal zanimiv za mnoge radioamaterje. Zanimivo je, da so se v Sloveniji aktivirali številni pozivni znaki, ki jih prej ni bilo zaznati nikjer, mnogo je seveda tistih, ki so prisotni v etru tudi v telegrafiji in foniji, povsod tam, kjer je kaj zanimivega.

Zakaj se številni odločajo za delo v načinu FT8, ni enoznačnega odgovora. Navedel bom nekaj teh, za katere mislim, da vplivajo:

  • Ni potrebno poznavanje telegrafije,
  • ni potrebno poznavanje katerega od tujih jezikov,
  • WSJT je sestavljenka »šibek signal« in sufiksa pozivnega znaka avtorja. Zveze vzpostavljamo lahko z majhnimi močmi in slabšimi antenami
  • Vzpostavljanje zvez je zelo enostavno s klikanjem za začetek zveze in logiranjem
  • Pomemben razlog je verjetno tudi v dejstvu, da je pogosto band »živ« le na delu, ki je namenjen FT8 načinu dela, medtem ko je CW ali SSB del obsega prazen z izjemo v času tekmovanj ali prisotnosti ekspedicij
  • Še več je drugih, kot je udobnost, večje število zvez…

Za delo v digitalnem načinu dela potrebujemo radijsko postajo, ki jo je moč upravljati preko računalnika, računalnik povprečnih zmogljivosti in program za upravljanje, to je WSJT-X, ki je brezplačen.  Radijska postaja je lahko za KV ali VHF (50, 144 Mhz, podpirati mora SSB način dela).

Iz našega društva se pojavlja več pozivnih znakov, ki vzpostavljajo zveze tudi v načinu dela FT8. Nekaj tisoč zvez je narejenih pod klubskima znakom S53EOP in S52C.

Morda se kdo poda novim izkušnjam naproti. Meni ni žal, je dodana vrednost k moji radioamaterski dejavnosti.

73′ de Drago S52F