Preverjanje UKV zvez – SKED

Ponedeljek, 4. julija 2022 ob 21. uri

Frekvenca: VHF 145.525 MHz (kanal V42 ), UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 MHz

Upravna postaja: Drago Vornšek, S52F

Sodelujoči: Drago S52F, Matej S52MM, Teodor S53TG, Rafko S50SR, Borut S59BY/M, Maks S56AR, Janko S59GCD/S56AFJ

Slišnost:
UKV: Na  frekvenci 145.525 je upravna postaja sprejela vse, ki so se javili. Med upravno postajo in korespondenti je bila medsebojna slišnost odlična 59+. Tudi slišnost med vsemi sodelujočimi je bila dobra razen s postajo S59BY/M.  Operater  Borut je delal iz vozila v kraju Dobrna in ni sprejemal postaji S56AR in S52MM.
UHF: Preizkus zvez na UHF preko repetitorja S55UCE je bil uspešen. Repetitorski signal je bil odličen, razumljivost postaj pa dobra, nekoliko slabša s postajo S59GCD. Preko repetitorja so preizkusili zveze S52F, S52MM, S50SR, S53TG in S59GCD.

Informacije in predlogi:
Matej S52MM opiše priprave in potek tekmovanja IARU na 50 MHz, ki je potekalo 18. in 19.6. Tekmoval je s klubske lokacije in posebej za to tekmovanje postavil tudi dadaten antenski stolp  z anteno, kar mu je omogočilo istočasno oddajanje na dve oz. tri antene v različni smeri.  Naredil je okoli 200 zvez in je trenutno po prijavljenih rezultatih uvrščen na tretje mesto.
Za pomoč pri prapravah se zahvali Teodorju S53TG in partnerki Suzani.
Več je objavljeno na spletni strain RK Celje.
Drago S52F poda nekaj informacij o IARU tekmovanju, ki se bo odvijalo preko vikenda. V tekmovanju sodeluje številčna slovenska ekipa s posebnim znakom S50HQ. Pozove, da sodelujemo.

Zaključek: Ob 21.50 uri.

Zabeležil
Drago Vornšek – S52F