Preverjanje UKV zvez – SKED

Ponedeljek, 6. junija 2022 ob 21. Uri

Frekvenca: VHF 145.525 Mhz (kanal V42 ), UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 Mhz

Upravna postaja: Andrej Karner, S59KA

Sodelujoči: Andrej S59KA, Drago S52F, Matej S52MM, Rado S58R, Rafko S50SR, Dušan S51LD, Martin S55MT, Vojko S57EN.

Slišnost:
UKV: Na 145.525 je upravna postaja sprejela vse, ki so se javili.   Med upravno postajo in korespondenti je bila medsebojna slišnost odlično 59+. Tudi slišnost med vsemi sodelujočimi je bila dobra.
UHF: Preizkus zvez na UHF preko repetitorja S55UCE je bil tudi tokrat uspešen. Repetitorski signal je bil pri vseh odličen, razumljivost postaj pa dobra. Preko repetitorja so preizkusili zveze S59KA, S52F, S521MM, S50SR, S51LD.

Ugotovitve: Uspešno smo opravili četrti test zvez preko repetitorja.

Informacije: Drago S52F in Andrej S59KA posreduje informacije o vaji zvez enote CZ, ki je potekala iz sobote na nedeljo 4. na 5. Junij v sklapu tekmovanja Field Day na lokaciji pri Špici v Celju, kjer so bile postavljene antene in vsa potrebna oprema. Narejenih je okoli 420 zvez. Vaja je bila hkrati tudi predstavitev javnosti.

Zaključek ob 21.45 uri

Zabeležil
Drago Vornšek – S52F