Preverjanje UKV zvez – SKED

Ponedeljek, 2. maja 2022 ob 21. Uri

Frekvenca: VHF 145.525 Mhz (kanal V42 ), UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 Mhz

Upravna postaja: Andrej Karner, S59KA

Sodelovali: Andrej S59KA, Dušan S51PU, Drago S52F, Marko S50KR, Rafko S50SR, Bojan S56KBS, Boki S59KB, Teodor S53TG, Marjan S56BWT, Pavi S56PV

Slišnost:
UKV: Na 145.525 je upravna postaja sprejela vse, ki so se javili razen S53TG. Z drugimi so bili so odlični signali in dobra razumljivost. Medsebojna slišnost je bila tokrat ni bila med vsemi, predvsem postajo S53TG sta sprejemala komaj razumljivo zgolj dve postaji.
UHF: Preizkus zvez na UHF preko repetitorja S55UCE je bil uspešen z razumljivimi in dobrimi signali s postajami: upravna postaja S59KA, S51PU, S50SR, S52F, S56KBS.

Ugotovitve: Uspešno smo opravili tudi drugi test zvez preko repetitorja.

Drago S52F posreduje informacijo:

  •  poteku izpitov v RK Celje dne 28.4. ko so trije kandidati opravili izpit in postal novi člani društva.
  • O poteku tekmovanja “AR Memorial” dne 1.5., ko se spomnimo vseh tistih radioamaterjev, ki jih ni več med name. V tekmovanju je slišati kakšnih 7 postaj z. Klicnih znakov RK.

Zaključek : Ob 21.47 uri

Zabeležil
Drago Vornšek – S52F