Preverjanje UKV zvez – SKED

Ponedeljek, 4. april 2022 ob 21. Uri

Frekvenca: VHF 145.525 Mhz (kanal V42 ), UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 Mhz

Upravna postaja: Andrej Karner, S59KA

Sodelovali: Andrej S59KA, Dušan S51PU, Drago S52F, Matej S52MM, Zvone S51TP, Rafko S50SR, Alojz S56PL, Mirko S51UM

Slišnost: UKV: Na 145.525 je upravna postaja sprejela vse, ki so se javili. Bili so odlični signali in dobra razumljivost, Medsebojna slišnost je bila tokrat mogoča med vsemi sodelujočimi. Operater Mirko S51UM se je javil iz mesta Nin pri Zadru preko remote postaje stacionirane v Velenju. Tudi njega je većina dobro sprejemala. UHF: Preizkus zvez na UHF preko repetitorja S55UCE je bil uspešen z razumljivimi in dobrimi signali s postajami: upravna postaja S59KA, S51PU, S50SR, S52F, S52MM.

Ugotovitve: Uspešno smo opravili tudi drugi test zvez preko repetitorja,  

Zaključek: Ob 22.05 uri

Zabeležil
Drago Vornšek – S52F