Preverjanje UKV zvez – SKED

Ponedeljek, 7 februar 2022 ob 20. Uri

Frekvenca: VHF 145.525 Mhz (kanal V42 )

Upravna postaja: Andrej Karner, S59KA

Sodelovali: Drago S52F, Rado S58R, Rafko S50SR, Matej S52MM, Zvone S51TP, Vlado S51VO, Dušan S51PU, Dušan S51LD, Vojko S57EN.

Slišnost: Upravna postaja je sprejela vse, ki so se javili. Slišnost je bila zadostna, da so bili vsi na sprejemu razumljivi. Medsebojna slišnost ni bila mogoča med vsemi sodelujočimi zaradi slabšega signal postaje S51VO.

Informacije:
Upravna postaja – Andrej S59KA obrazloži predlog, da bi v prihodnjih preizkusih zvez poizkusili zveze tudi na višji frekvenci na UHF preko repetitorja. Repetitor nam seveda lahko omogoči alternativno in uspešno poveztavo z različnih mest, kjer bi sicer lahko imeli težave z neposredno komunikacijo. Upravna postaja v nadaljevanju pridobi informacije od sodelujočih glede tehničnih možnosti za preveritev zvez na UHF. Večina ima te možnosti, potrebne pa so ustrezne nastavitve postaj.

Karakteristike repetitorja:
Znak:                          S55UCE
Frekvenca:                  438.950 Mhz
Zamik TX frekvence:   7.6 Mhz (431.350 Mhz
CTCSS:                      123.0 Hz
Tisti, imajo tehnične možnosti, se po naslednjem preizkusu zvez na UKV, prestavijo na UHF.

Drago S52F seznani, da smo pred tednom sodelovali v tekmovanju CW WW 160M CW z znakom S52C in naredili preko 110 zvez.

Zabeležil
Drago Vornšek – S52F