echo ""; S5 QRP Club - Celje - Slovenija - Europe
This page made:   07. 05. 1997           Last modified:   11. 12. 2007 Counter Nr:

Members     28.05.2007


S51O www
S51P
S51PU www
S51TP www
S51VO - častni član
S52E www
S52F
S52P www
S52RA
S52TG www
S54X
S56LGS
S56BAK
S56SHA

S56UGB

S57L
S57DM
S58R
 
HOT LINK
 
S5 Callbook
S5 Software
S5 Forum
S5 CallBook
S5 ARG
QRP Contest

   Contest Calendar
  
SM3CER
LA9HW
ARRL
Contest Link

    Other Ham Link
 
Ham call
E - QSL card
QTH com
DX Cluster VE9WH
T93Y.com

 

 -----------------------------------
        Morse Code
 -----------------------------------
   Cw Get-Morse decoder
  MPR 40-Morse decoder
Akcije v letu 2007       (Prijava za akcijo : s52p@s5qrp.com)

17.03.2007 35.konferenca ZRS

V soboto 17. marca popoldan je v Celju potekala volilno programska konferenca Zveze radioamaterjev Slovenije, katere gostitelja sta bila dva radiokluba iz Celja, in sicer Radioklub Celje in S5 QRP klub. V Zvezo radioamaterjev je vključenih preko 100 radioklubov iz vse Slovenije, ti pa imajo skupaj skoraj 2000 članov.
ZRS je organizacija, ki ima že dolgo zgodovino in tradijo. 
Že leta 1949 je bil v Celju ustanovljen radioklub, kateri je šele
več let pozneje uspel pridobiti pravico (licenco) za opravljanje
radioamaterskih zvez.

Delegate radioklubov je uvodoma pozdravil podžupan Mestne občine Celje Stanislav Hren. Izvolili so nov upravni odbor in novega predsednika zveze. To je Goran Krajcar iz Celja, iz Celja pa je tudi podpredsednik Rado Križanec. Posebno zahvalo so na konferenci izrekli Dragu Grabenšku, ki je skoraj 4 desetletja profesionalno opravljal funkcijo sekretarja te organizacije in konec lanskega leta upokojil.

To priložnost so celjski radioamaterji izkoristili, da so že v dopoldanskem času razstavili paleto domačih starih gradenj radijskih sprejemnikov in oddajnikov ter druge navezujoče opreme, opoldne pa so skupaj z Izpostavo za zaščito in reševanje Celje izvedli posvet o načrtnem organiziranem delovanju radioamaterjev in njihovih sredstev zvez v kriznih dogodkih in situacijah v sistemu zaščite in reševanja poznanem pod kratico ARON. Ta posvet je potekal prav z namenom, da se z dobrimi izkušnjami medsebojnega sodelovanja radioamaterjev v Celju z Izpostavo za zaščito in reševanje ter Regijskim centrom za obveščanje seznanijo tudi izven tega območja. Prav v Celju so bili lani pobudniki in izvajalci vaje ARON, ko so v praksi nenapovedano preizkusili in demonstrirali potek radijskih zvez in prenos informacij na območju Slovenije brez repetitorjev

Slike
 


31. 05. 2007 ARON ZRS 2007 - od 11.00 do 17.00

S kodeksom ARON se določajo pravila vedenja in delovanja radioamaterjev - članov Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS) ob nesrečah in nevarnostih, kot so: elementarne nesreče (poplave, požari, viharji, plazovi, potresi), večje ekološke nesreče ali nevarnosti (onesnaževanje ali ogrožanje okolja), prometne ali druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti.
Ta pravila veljajo smiselno tudi za sodelovanje z radioamaterji sosednjih in drugih držav v primerih nesreč in nevarnosti mednarodnih razsežnosti.
Namen in cilj delovanja radioamaterjev po tem kodeksu je nudenje pomoči pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin. Delovanje radioamaterjev temelji na humanitarnih, patriotskih in prostovoljnih osnovah v skladu s statutom ZRS in normami ter principi mednarodne radioamaterske organizacije - IARU.
V primeru nevarnosti ali nesreče večjih razsežnosti se radioamaterji organizirajo samoiniciativno ali pa na pobudo nosilcev zaščite in reševanja (Civilna zaščita, gasilci, Rdeči križ in drugi).

 

02-03. 06. 2007   Field Day 1.Region CW in S5 QRP Field day
 
Organizator: S5 QRP Club
Lokacija: Paški Kozjak nad Dobrno, 46 stopinj 21' 44" severno, 
                                                         15 stopinj 15' 44" vzhodno, 
                                                         879m N.V.
Call:
S52L/p
Ant: 2 x 105m ant za 1,8;3,5 in 7MHz; 2 el.beam za 7MHz; WARC beam za višje bande.
Kategorija: Open kategorija D/OB/QRP - Field Day postaje, S5
Kategorija B
Udeleženci: S51O, S51P, S51TP, S52E, S52P, S52TG, S56LGS, S56UGB, S57DM, S58R, 
Moč: 5W out.
 
 
01-02. 09. 2007   Field Day 1.Region SSB
 
Organizator: S5 QRP Club
Lokacija: 
Call: S52L/p
 
Kategorija: Open kategorija D/OB/QRP - Field Day postaje, S5
Kategorija B
Udeleženi: 
 

24-25. 11. 2007  CQ WW CW - QRP ALL Band

Call: S52P
  

Akcije v letu 2006
 
Akcije v letu 2005
 

Akcije v letu 2004
 

Akcije v letu 2003
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

     
Zadnje Novice:

 

----------------------------------------------------

Članarina - S5 QRP Club

Članarina za leto 2008 je 
15 EUR.
Podatki za Plačilni nalog

Predsednik S5 QRP Cluba - Goran Krajcar S52P

----------------------------------------------------