Začetek Novice ARON - 2011
ARON - 2011 PDF Natisni E-pošta
Prispeval S52P   
Torek, 06 December 2011 08:48

Pozdravljeni, 

10. decembra 2011 med 13.30. in 15.30. uro po lokalnem času na 
celotnem območju Republike Slovenije aktivirano omrežje ARON za vajo.

Namen vaje ARON 2011 je :

- preverjanje delovanja radioamaterskih zvez v izredni h razmerah;

- preverjanje razumevanja nivojev komunikacij;

- ugotoviti dejanske potrebe sistema zaščite in reševanja po radioamaterskih zvezah; 

- preveriti možnost vzpostavitve zveze z radioamaterji iz  drugih držav  (iz katerih bi v 
primeru izrednih  razmer lahko prispela mednarodna pomoč  v Slovenijo ). 

Izvajalci vaje so:

    - vsi licencirani radioamaterji;
    - ekipe radioamaterjev na občinskem nivoju;
    - ekipe radioamaterjev na regijskem nivoju;
    - državna radioamaterska ekipa.

Celotno vajo vodi republiška ekipa radioamaterjev (Rep.RA). Sodelujejo tudi vodje občinskih 
(Ob.RA) in regijskih enot (Reg.RA).

ARON omrežje lahko aktivira vsak radioamater, ki opazi, zazna ali je obveščen o naravni in 
drugi nesreči ter na podlagi trenutne situacije oceni, da je/bo potrebna pri zaščiti in 
reševanju pomoč z vzpostavljanjem radioamaterskih zvez.

Zveze vzpostavljajo na treh oziroma štirih nivojih (odvisno od obsega nesreče):

    - občinski (na nivoju ene občine – nesreča prizadene le eno občino)
    - regijski (na nivoju regije- nesreča prizadene dve ali več občin)
    - državni (na nivoju dveh ali več regij)
    - mednarodni (nivo, ki presega meje naše države - pravila za to so napisana posebej)

Aktivator omrežja VAJA ARON 2011 je v začetni fazi aktiviranja istočasno lahko tudi upravna 
postaja. Kasneje vodenje preda postaji, ki ima boljšo lokacijo, z radijskim signalom pokrije 
širše območje, ima možnost več vrst dela in številčnejšo ekipo. Običajno preda vodenje 
občinski ali regijski/klubski postaji, ki je v Merilih zadolžena za občino/regijo kjer je aktiviran 
ARON.

Naloga upravne postaje je, da vedno najprej ugotovi ali je primarna frekvenca prosta in če je, 
takoj za tem prične oddajati splošni poziv vsem postajam (CQ ARON) na primarni frekvenci. 
 V kolikor je primarna frekvenca zasedena ali so na njej prisotne motnje, upravna postaja
prične z delom na rezervni frekvenci, kjer po istem postopku kot na primarni frekvenci izvede 
splošen klic (CQ ARON). S tem upravna postaja ugotovi katere postaje, iz kje in v kakšni 
zasedbi itd. ima na zvezi ter s tem posledično katera postaja pokriva določeno območje –
občino.

Postopek klicanja aktivatorja,občinske, regijske ali republiške postaje naj bo sledeč: 

Občinska upravna postaja pokliče:

»CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011 kliče S59DTB, 
S59DTB, S59DTB, sprejem.«

Odziv postaj na splošen klic za vajo ARON naj bo sledeč:

»S5Yyyy se odziva na VAJO ARON, sprejem.

Regijska upravna postaja pokliče:

»CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011, CQ VAJA ARON 2011 kliče S59DBC, 
S59DBC, S59DBC, sprejem.«

Odziv postaj na splošen klic za vajo ARON naj bo sledeč:

»S59DTB se odziva na VAJO ARON za območje občine Radenci, sprejem.

Po odzivu vseh postaj, upravna postaja pove katere postaje je sprejela in jih po vrsti pokliče 
ter si zabeleži poročila o stanju na njihovem območju. Upravna postaja to nalogo opravlja,
po vnaprej dogovorjenem časovnem intervalu npr. na pol ure v času trajanja vaje ali po 
potrebi, odvisno od situacije.

Občinska upravna postaja zbrana poročila postaj, ki so se javile posreduje regijski ekipi 5 
minut čez polno uro oziroma, ko pride na vrsto.

Za oddajo nujne informacije se lahko uporabi tudi klic v sili, na način:

» KLIC V SILI, KLIC V SILI S5xxxx S5xxxx« ali »SOS SOS DE S5xxxx S5xxxx K«, odvisno od 
vrste dela.

Po odzivu Občinske upravne postaje na klic v sili informacijo predamo kratko in jedrnato.
Sporočilo naj vsebuje podatek o :

    - lokaciji - Kje se je zgodilo?
    - vrsti dogodka - Kaj se je zgodilo?
    - času - Kdaj se je zgodilo?
    - številu poškodovanih - Koliko je poškodovanih?
    - vrsti pomoči - Pomoč katerih služb potrebujete.
Primer:

        S56ZM: »KLIC V SILI VAJA ARON, KLIC V SILI  VAJA ARON S56ZM, S56ZM.«

        S59DTB: » S56ZM S59DTB se odziva na klic v sili vaja ARON, sprejem.«

        S56ZM: » Na Trdinovi ulici 3 v Radencih je ravnokar prišlo do porušitve objekta. V 
        ruševinah naj bi bilo ujetih 5 oseb. Potrebujemo takojšnjo pomoč reševalcev in 
        gasilcev, sprejem. »

        S59DTB: S56ZM, S59DTB sprejel sporočilo, posredovali ga bomo Občinskemu centru 
        CZ Radenci, končano.

        S56ZM: Hvala, končano.

 

Na področjih kjer so aktivne občinske upravne postaje, se radioamaterji 
oglasijo »svoji«občinski upravni postaji. Na področjih kjer ni občinske 
upravne postaje ali pa le-ta ni slišna se oglasijo regijski upravni postaji.

Elaborat vaje si lahko ogledate na naslednji spletni povezavi :

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2Y
WphYXJvbjIwMTF8Z3g6NTFiNWVlODI5M2ViMjMzOA

 

Se slišimo v vaji !