Objava – 12.08.2014
Uradna podelitev – 16.08.2014, na VHF srečanju RTV klub Murska Sobota S59DBC/S53M.

Nagrade in donatorji:
A kat. QRP KIT 808 brez ohišja – prispeva S5 QRP Club
B kat. QRP KIT 808 brez ohišja – prispeva S5 QRP Club
A/p kat. HyEndFed 3 band QRP antena – prispeva HAMtech, Ljubljana.

Hvala za poslane dnevnike,
udeležbo in komentarje.

Tekmovalna komisija
AR Memoriala.