Po soglasnem sklepu UO S5 QRP Cluba z dne 20.05.2021,
se v tekmovalno komisijo imenuje naslednje člane:

Goran Krajcar, S52P
Dragan Selan, S55Z
Peter Orešnik, S52AA

Delo tekmovalne komisije:

  • organizira obveščanje o tekmovanju in urejanje spletne strani,
  • organizira sprejem dnevnikov,
  • spremlja ali izvaja obdelavo (navzkrižni pregled dnevnikov),
  • v skladu s pravili tekmovanja se odloča o mejnih primerih in glede na te predlaga spremembe pravil,
  • skrbi za pravočasno obdelavo dnevnikov in objavo rezultatov v skladu s pravili tekmovanja.
  • organizira podelitev priznanj in nagrad,
  • odločitev tekmovalne komisije je dokončna.