AR Memorial – S5 QRP tekmovanje                                                                                                          Download PDF

Tekmovanje organizira S5 QRP Club v sodelovanju z ZRS (Zveza radioamaterjev Slovenije).
Posvečeno je spominu dolgoletnega sekretarja Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS),
Dragu – S59AR in spominu na radioamaterje, ki niso več med nami.
Drago je bil častni član in soustanovitelj S5 QRP cluba, neutrudni konstruktor in organizator, ljubitelj QRP radia in CW dela.Tekmovanje poudarja namen samogradenj in dela z ročnim tipkalom, obenem pa ne prepoveduje uporabe sodobnih tehnik. AR Memorial poteka sočasno z AGCW QRP-QRP Party.
Elektronski naslov je    http://www.agcw.org/index.php/en/contests-and-cw-activities/qrp-qrp-party.

Datum:                         1. Maj vsako leto.
Čas:                             15.00 – 21.00 po lokalnem času MEZ, (13.00 – 19.00 GMT).
Udeleženci:                   Vsi licencirani radioamaterji z veljavnim dovoljenjem za uporabo radijske postaje in SWL
Način dela:                   CW
Frekvence:                   80m (3510-3560 kHz), 40m, 20m (14000-14060 kHz), 15m, 10m.
Poziv v tekmovanju:     CQ QRP TEST.

Kategorije:
A: največ 5 W moči na izhodu oddajnika.
B: največ 20 W moči na izhodu oddajnika.
A/p: največ 5 W moči na izhodu oddajnika, obvezna uporaba znaka/p in delo izven stalne lokacije oz. naslova navedene na dovoljenju za delo z radijsko postajo.
Radioklubi in Ekipe: Seštevek prijavljenih rezultatov za radioklub ali ekipo.
SWL: SWL dnevniki morajo vsebovati datum, čas, klicna znaka in izmenjan RST.

Izmenjava:
Raport+zaporedna številka zveze/kategorija.
Zaporedna številka zveze se nadaljuje na drugem frekvenčnem področju.
Primer: 579002/A.

Točkovanje:
Zveza s postajo A/p kategorije šteje 4 točke,
zveza s postajo A kategorije šteje 3 točke,
zveza s postajo B kategorije šteje 2 točki,
ostale zveze štejejo 1 točko.

Pri zvezah s postajo drugega kontinenta se točke podvojijo ( x2 ).
Za točkovanje šteje samo ena zveza z isto postajo na istem frekvenčnem področju.

Množilci:
Množilec je država po DXCC, tudi lastna država, za vsako frekvenčno področje posebej.
Pri zvezah izven kategorij tekmovanja, se množilec ne upošteva.

Končni rezultat:
Rezultat je število točk seštevka zvez krat množilci za eno frekvenčno področje.
Rezultat za frekvenčno področje se poveča procentualno za seštevek dodatka a,b,c in zaokroži.
Končni rezultat je seštevek rezultatov vseh frekvenčnih področij.
Dodatki se ne izključujejo in so lahko različni za vsako frekvenčno področje.

Dodatki:
a). Pri delu s samogradnjami (RX ali TX je izdelan doma, priložen opis, sem prištevamo tudi KIT postaje QRP805, QRP808, mcHF ) faktor 10% po frekvenčnem področju.
b). Pri delu brez uporabe računalnika za vodenje dnevnika in oddajanja (dovoljeno elektronsko tipkalo) faktor 5% po frekvenčnem področju.
c). Pri delu z ročnim tipkalom faktor 5% po frekvenčnem področju.

Dnevniki v elektronski obliki, v Cabrillo formatu, mora vsebovati podatke o zvezah razvrščenih po času.
Zapis kategorije tekmovanja mora imeti eno izmed naslednjih oblik (odvisno od izbrane kategorije):
A kategorija:                CATEGORY-POWER:QRP, CATEGORY-STATION:FIXED
A/P kategorija:             CATEGORY-POWER:QRP, CATEGORY-STATION:PORTABLE
B kategorija:                CATEGORY-POWER:LOW, CATEGORY-STATION:FIXED

Ime datoteke (dnevnika) mora vsebovati znak uporabljen v tekmovanju in končnico cbr. Primer (s59xxx.cbr).
Za uveljavljanje dodatka pri delu označite dodatke pri oddaji preko tekmovalnega robota,
ali vnesite v prvo vrstico SOAPBOX:80M:15,20M:20,10M:5
v ostale vrstice SOAPBOX, pa opišite razloge za dodatek.

Primer:
SOAPBOX:80M:15,20M:20,10M:5                                                 // na 80m 15% dodatka, na 20m 20% dodatka, na 10m 5%.
SOAPBOX:80M:QRP808+c,20M:mcHF+b+c,10M:b                      // lahko opisno, opis ostalih pogojev, antene in fotografije.

Rok za pošiljanje dnevnikov je najkasneje 5 dni po tekmovanju. Dnevnike oddajte preko tekmovalnega robota na spletni strani tekmovanja, ki sprejema dnevnike. Dnevniki se izjemoma sprejema na elektronski poštni naslov ar@s5qrp.com in preko pošte na naslov: S5 QRP Club, Ulica heroja Šarha 22, 3000 Celje.

Organizator tekmovanja bo poskrbel za pravočasno obdelavo in objavo rezultatov ter za diplome in nagrade za vse kategorije. Tekmovanje sočasno šteje za S5 KV pokal, odločitev tekmovalne komisije je dokončna.
Rezultati in datum podelitve bodo objavljeni na spletni strani tekmovanja www.s5qrp.com/arm.

Celje, 12. April 2016                                                                                                                            Tekmovalna komisija ARM