S5 QRP Club organizira tradicionalno CW QRP spominsko tekmovanje “AR Memorial”.

Poqrpsvečeno je spominu na dolgoletnega sekretarja Zveze radioamaterjev Slovenije (ZRS), Dragu – S59AR in ostale radioamaterje, ki niso več med nami.
Drago je bil častni član in soustanovitelj S5 QRP kluba, neutrudni konstruktor in organizator, ljubitelj QRP radia in CW dela.

S59AR-720Tekmovanje poudarja namen samogradenj in dela z ročnim tipkalom, obenem pa ne prepoveduje uporabe sodobnih tehnik.

AR Memorial poteka sočasno z AGCW QRP-QRP Party:
http://www.agcw.org/index.php/en/contests-and-cw-activities/qrp-qrp-party

 

Vsako leto 1. maja v času od 15:00 do 21:00 ure (MEZ).

 

Tekmovalna komisija ARM